Mgr. Radka Šimková

 

Radka ŠimkováMgr. Radka Šimková se zaměřuje na zastupování středně velkých a velkých společností (např. některých velkých soukromých finančních investorů, obchodníků s cennými papíry, výrobních závodů, bank, ale i organizačních složek státu (ministerstev) a neziskových organizací zejména v oblasti soudních sporů a arbitráží.

 

Radka Šimková má bohaté a dlouhodobé zkušenosti v oblasti insolvenčního práva, a to nejen jako insolvenční správkyně, ale též jako právní zástupkyně věřitelů v insolvenčním řízení. Radka Šimková poskytuje právní služby také v oblastech mergers & acquisitions, korporátní právo, cenné papíry, finanční transakce a akvizice a speciální korporátní projekty.

Vedle výkonu advokacie se věnuje i právní teorii a legislativě, mimo jiné jako externí spolupracovníce při přípravě legislativních návrhů. Je např. spoluautorkou návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, spoluautorkou komentáře zákona o veřejných dražbách, Radka Šimková se podílela na připomínkovém řízení k zákonu o veřejných dražbách, byla též členkou rekodifikační komise pro konkurs a vyrovnání při Ministerstvu spravedlnosti.

Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Specializace:

  • Soudní řízení, rozhodčí řízení a mediace
  • Insolvence