Duševní vlastnictví a IT, telekomunikace

Jsme odborníky na právní aspekty dynamicky se rozvíjející oblasti IT služeb, duševního vlastnictví:

  • Vývoj a implementace softwaru a jiných produktů či IT služeb.
  • Licencování, právo duševního vlastnictví, průmyslová práva, ochranné známky.
  • Licence a licenční smlouvy.
  • Ochrana know-how, obchodního tajemství, klíčových dat a doménových jmen.
  • Elektronický podpis.
  • On-line platební styk

Poskytujeme poradenství v oblasti telekomunikačního práva:

  • Provozování a propojování sítí elektronických komunikací a souvisejících služeb
  • Regulace telekomunikačních služeb
  • Právní aspekty internetového podnikání