Obchodní právo a hospodářská soutěž, PPP projekty a projektové financování

Komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva, zakládání nových obchodních společností (včetně zápisu do obchodního rejstříku), likvidace, přeměny obchodních společností, vedení korporátní agendy (čítaje v to poradenství týkající se organizování valných hromad, jednání dozorčích a statutárních orgánů), smluvní právo (příprava a negociace smluvní dokumentace, příprava vzorových smluvních dokumentů), vymáhání dlužných pohledávek a spolupráce s exekutory.

 

Dominantní postavení na trhu, spojování soutěžitelů, poradenství o otázkách kartelových dohod a blokových výjimkách, zastupování v řízeních před ÚOHS a Evropskou komisí.

 

Právní služby při přípravě studií proveditelnosti a koncesní dokumentace PPP projektů, příprava, realizace a administrace koncesního dialogu včetně vyjednávání koncesní smlouvy.

 

 

Náš právní specialista na obchodní právo a hospodářskou soutěž, PPP projekty a projektové financování:

Radka Šimková

 

Mgr. Radka Šimková